Platná nařízení

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

Na základě tohoto nařízení tedy můžete i nadále provozovat svou tréninkovou i soutěžní činnost bez omezení (pokud není jinak omezeno místně, např. uzavřením školy ap.).

Je však potřeba mít nasazenou roušku při vstupu do budovy a tuto odložit pouze při vlastním tréninku nebo soutěžení. Pokud toto již nesplňujete (divák v tělocvičně, necvičící ap. ), je nutno si vždy ve vnitřních prostorách nasadit roušku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *