Historie TKD

Taekwon-Do je korejské bojové umění zaměřené především na sebeobranu. Obsahuje přes tři tisíce přesně popsaných technik. Taekwon-Do se skládá ze dvou základních částí, a to fyzické a filozofické. Samotné slovo Taekwon-Do v překladu znamená: „TAE“ označením pro kopy a práci nohou, „KWON“ symbolizuje techniky rukou – to představuje fyzickou oblast člověka, jeho dovednosti v technikách a podobně. Nakonec slovo „DO“ znamená životní filozofii, umění nalézt správnou cestu životem. Taekwon-Do tedy není jenom uměním rozvíjejícím fyzické schopnosti a dovednosti, ale je také cestou ke zdokonalování myšlení, sebeovládání, naplňuje sebeuspokojení a zdravou sebedůvěru, vede k nenucené přirozenosti. Klade nároky na rychlost a přesnost myšlení. Je to cesta ke zdokonalování fyzických a psychických schopností každého jednotlivce. Cvičením tohoto bojového umění, lze zlepšit svoje zdraví, zvýšit svouji sílu a rychlost a dosáhnout velkké obratnosti. Zejména však každý zájemce dosáhne potřebné sebedůvěry, aby mohl stát na straně svobody a spravedlnosti. Taekwon-Do založil 11. dubna 1955 (TKD bylo oficiálně uznáno bojovým uměním) generál Choi, Hong hi, IX.dan, a dnes se cvičí téměř na celém světě. Generál Choi se narodil v malé korejské vesničce 9.11.1918. Bohužel 15. června 2002 obletěla svět zpráva, že zakladatel a otec Taekwon-Do generál Choi, Hong hi zemřel.

V České republice se Taekwon-Do ITF cvičí již od roku 1987. Funguje zde také Český svaz Taekwon-Do ITF (http://www.taekwondo.cz). Mezinárodní instruktor pro Českou republiku je Mistr Hwang, Ho Yong, IX. dan. Předsedou Českého svazu Taekwon-Do ITF je pan Martin Zámečník, držitel VI.danu. TKD jako takové se skládá z několika základních částí. Zaprvé POHYB, to znamená způsob provádění technik, dále pak TULy (sestavy), MATSOGI (boj), HOSINSOOL (sebeobrana) což je zároveň i jedna ze samostatných kapitol TKD a „OTUŽOVÁNÍ“, čímž je myšleno například otužování úderových ploch apod. Mimo obsahuje ještě WIROK (silové techniky – přerážení), a T-KI (speciální techniky, prováděné například do výšky či dálky). Tyto poslední tzn. Wirok a t-ki jsou spolu s tuly a Matsogi závodní disciplíny.