Slib a zásady Taekwon-Do

Slib Taekwon-Do

Budu dodržovat zásady Taekwon-Do.
Budu respektovat instruktora a sonbe.
Nikdy Taekwon-Do nezneužiji.
Budu zastáncem svobody a spravedlnosti.
Budu vytvářet mírovější svět.

Zásady Taekwon-Do

Zdvořilost
Čestnost
Vytrvalost
Sebeovládání
Nezkrotný duch